جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
صفحه تست نوروز6

برای شکست کرونا در خانه بمانیم
  کارشناسان حوزه سلامت توصیه می کنند بهترین راه پیشگیری از شیوع کرونا در خانه ماندن است. ... مشاهده »

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
موج آشنا 18:00
خبر استان 18:06
اذان مغرب به افق اراک 20:37
صدای شهر من 21:35
قصه های سرزمین من 23:30
شب های ایران سه شنبه 00:30
شب چراغ سه شنبه 02:35
سپیده وصل سه شنبه 03:51
اذان صبح به افق اراک سه شنبه 04:21

 • برنامه زنده یک قدم تا بهار ویژه سال تحویل 99 جمعه 1 فروردین از ساعت 6 صبح به مدت 120 دقیقه همراه شنوندگان رادیو آفتاب می شود
 • نارگل برنامه صبحگاهی ویژه ایام نوروز رادیو آفتاب است که در ایام نوروز هر روز ساعت 9:30 پخش می شود
 • ویژه برنامه گل افشان به مناسبت ایام نوروز از ساعت 17:30 به مدت 120 دقیقه یکم الی ۱۳ فروردین 99 از رادیو آفتاب به بصورت زنده پخش می شود
 • رادیو آفتاب در آخرین روز پایانی سال 97 با ویژه برنامه زنده « تابهار» ویژه سال تحویل در ساعت 23 همراه مخاطبان صدای شبکه آفتاب می شود
04:18:23 اذان صبح
06:00:42 طلوع آفتاب
13:09:13 اذان ظهر
20:18:00 غروب آفتاب
20:37:11 اذان مغرب
اوقات به افق :


 

ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:28

  فیلم سینمایی یک شنبه 293 دقیقه

 • 04:21

  اذان صبح به افق اراک 219 دقیقه

 • 08:00

  صلوات خاصه 2 دقیقه

 • 08:02

  بامداد آفتاب 61 دقیقه

 • 09:03

  پزشک شما 57 دقیقه

 • 10:00

  خانه آفتابی 60 دقیقه

 • 11:00

  اخبار 11 109 دقیقه

 • 12:49

  حدیث کساء 20 دقیقه

 • 13:09

  اذان ظهر به افق اراک 39 دقیقه

 • 13:48

  فیلم سینمایی 131 دقیقه

 • 15:59

  گلدونه ها 137 دقیقه

 • 18:16

  نشان جوانی 78 دقیقه

 • 19:34

  سریال پایتخت 5 63 دقیقه

 • 20:37

  اذان مغرب به افق اراک 23 دقیقه

 • 21:00

  شبهای مهتابی 92 دقیقه

 • 22:32

  جهش 28 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:28

  فیلم سینمایی

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  قصه های سرزمین من یک شنبه 60 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 125 دقیقه

 • 02:35

  شب چراغ 76 دقیقه

 • 03:51

  سپیده وصل 30 دقیقه

 • 04:21

  اذان صبح به افق اراک 104 دقیقه

 • 06:05

  صدای روستا 65 دقیقه

 • 07:10

  گلبانگ صبح 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 105 دقیقه

 • 09:45

  بچه های آفتاب 15 دقیقه

 • 10:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 10:05

  شب چراغ 60 دقیقه

 • 11:05

  شاخه نبات 70 دقیقه

 • 12:15

  صدای توسعه 54 دقیقه

 • 13:09

  اذان ظهر به افق اراک 21 دقیقه

 • 13:30

  ما می توانیم 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 65 دقیقه

 • 15:05

  یک نکته یک ترانه 70 دقیقه

 • 16:15

  موج جوانی 105 دقیقه

 • 18:00

  موج آشنا 6 دقیقه

 • 18:06

  خبر استان 151 دقیقه

 • 20:37

  اذان مغرب به افق اراک 58 دقیقه

 • 21:35

  صدای شهر من

 • 23:30

  قصه های سرزمین من