فراخوان طرح و ایده های برنامه سازی در شبکه آفتاب

مخاطبان و همراهان گرامی  

در جهت مشارکت فعالانه و جمع آوری ایده های نخبگان، استعدادهای برتر و سایر گروه های علاقمند از کلیه صاحب نظران و صاحبان ایده ها و اندیشه های نو و خلاقانه در زمینه موضوعات مختلف و متنوع برنامه سازی مستمر، مناسبتی و .... دعوت می شود تا با همیاری و همفکری خود به کیفی سازی و اعتلای هر چه بیشتر محتوای برنامه های این شبکه در سال 95 بیفزایند

علاقه مندان می توانند ایده و سوژ های مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال سوژه و ایده و یا به آدرس الکترونیکی aftab@markazi.irib.ir ارسال نمایند

به بهترین ایده های منجر به تولید جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد

فرم ارسال ایده و سوژه

Text to Identify