به مناسبت #هفته_قوه_قضائیه:

معاونت فضای مجازی شبکه آفتاب با همکاری اداره کل دادگستری استان مرکزی برگزار می کند

??مسابقه فرهنگی# جامعه_و_قانون

 

مسابقه شماره 6 :

 

کدامیک از موارد زیر، اثرات مصرف مت آ مفتامین (شیشه ) می باشد؟

الف – سوء ظن به اطرافیان.

ب – افزایش فشار خون.

ج – اعتماد به نفس کاذب.

د – گزینه های الف و ج.

 

لطفا شماره مسابقه و پاسخ صحیح را تا ساعت ۲۴ امروز به آدرس ایمیل سایت به نشانی aftab@markazi.irib.ir و یا از طریق فرم زیر ارسال کنید.

 

 

Text to Identify