جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 03:18
جمع خوانی قرآن کریم 03:59
ره توشه وصال (صبح) 05:50
دعای عهد 06:04
صلوات خاصه 08:00
خبر11 11:00
حدیث کساء 12:00
ره توشه وصال (ظهر) 12:22
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی( افسانه حباب برفی) 14:44
حرف آخر 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 17:49
سریال پادری 19:00
خبر 20 20:00
مستند نزدیک به آسمان 22:00
لبخند آفتاب 22:32
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30