جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه وصال (صبح) 05:23
صلوات خاصه 08:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 11:38
ره توشه وصال (ظهر) 11:57
فیلم سینمایی 14:50
ره توشه وصال(مغرب) 17:24
خبر 20 20:00
ترنم 21:00
فیلم سینمایی 23:28