جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 05:16
صلوات خاصه 08:00
سزیال اغما 08:02
پزشک شما(تکرار) 09:00
خانه آفتابی 10:00
اخبار 11 11:00
انیمیشن باخانمان 11:27
اذان ظهر به افق اراک 13:12
فیلم سینمایی 14:00
گلدونه ها 16:00
کنکور اسان است 16:48
اخبار 19:00
قبول باشه(زنده) 19:22
سریال لبخند افتاب 20:30
پلاک عاشقی 22:00
فیلم سینمایی 23:30