جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آفتاب هدایت 02:04
ره توشه وصال (صبح) 05:04
صلوات خاصه 08:00
سریال دونگی 08:58
حدیث کساء 12:52
ره توشه وصال (ظهر) 13:16
شب آفتابی ( باز پخش) 14:05
فیلم سینمایی 14:50
گلدونه ها 16:30
مستندآب ورنگ 17:36
لبخند آفتاب 17:41
سریال ایستاده در غبار 19:00
چهل سال افتخار 19:35
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:16
آفتاب هدایت 21:00
در مسیر توسعه 22:09
ما میتوانیم 22:38
فیلم سینمایی 23:28