جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 01:25
لبخند آفتاب 01:55
دلنوازان 02:20
مستند شگفتی 02:50
ره توشه وصال 04:00
شبکه شما 05:00
تماشاخانه 09:00
رنگین کمان 10:05
زنگ تفریح 12:15
حدیث کساء 12:50
مستند لاک جیغ تا خدا 13:30
تکرار چهار سوق همدلی 14:35
اخبار استان 17:00
مستند 18:00
اخبار استان 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:30
چهارسوق همدلی 21:20
احبار استان 23:00
سریال شبانه 23:30