جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند خاک بوم 03:07
جمع خوانی قرآن کریم 03:44
ره توشه وصال (صبح) 05:01
حکایت های ماندگار 06:00
مستند ادرنالین 5 06:18
صلوات خاصه 08:00
سریال فراری از قصر 08:05
مستند 12:22
ره توشه وصال (ظهر) 13:09
شادمانه 13:30
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی 14:45
برنامه روز ارتش 15:30
مستند 16:14
رنگین کمان 16:30
یادگیری برتر 17:30
مستند 18:05
سریال همه خانواده من 19:03
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:07
مستند خاک بوم 22:30
لبخند آفتاب 22:36
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:31