جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قاب خاطره 01:00
لبخند آفتاب 01:55
دلنوازان 02:40
تکرار مستند جشنواره 03:10
ره توشه وصال 04:00
سخنرانی مذهبی 05:50
شادمانه 06:25
مستند 08:00
نمای آفتابی 09:35
تماشاخانه 10:00
حدیث کساء 12:50
تکرار فیلم سینمایی 14:35
اخبار استان 17:00
اخم هاتو بازکن 17:30
مستند 18:05
قاب خاطره 18:40
اخبار استان 20:00
شهر ما 20:30
ره توشه وصال(مغرب) 20:45
احبار استان 23:00
تکرار سقلمه 23:25
فیلم سینمایی 23:40