جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی ویژه ماه رمضان 00:00
دعای افتتاح 00:20
دلنوازان 01:00
میان برنامه+مستند 01:10
شبکه شما 01:45
رنگین کمان 10:05
ره توشه وصال 12:55
مستند لاک جیغ تا خدا 13:30
تکرار سریال میوه ممنوعه 14:00
اخبار استان 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:30
اخبار استان 21:00
مستند 21:20
چشمه سار حکمت 21:50
احبار استان 23:00
سریال شبانه 23:30