جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان ظهر به افق اراک 00:01
اذان صبح به افق اراک 04:43
خبر سراسری 08:00
پاسخ 09:00
خانه آفتابی 09:02
پزشک شما 10:00
اخبار 11 11:00
انیمیشن فوتبالیست ها 11:25
شبهای مهتابی (بازپخش) 11:53
حدیث کساء 12:49
فیلم سینمایی 13:52
خبر سراسری 14:00
کارنامه صد 16:46
اذان مغرب به افق اراک 18:14
پلاک عاشقی 18:18
'گفتگو ویژه خبری 19:20
شبهای مهتابی 21:30
جهش 22:33
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:28