جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 04:28
صبح و زندگی 07:30
صلوات خاصه 08:00
پزشک شما 09:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 12:45
اذان ظهر به افق اراک 13:17
فیلم سینمایی 13:48
اذان مغرب به افق اراک 20:45
نگارستان ( بازپخش) 22:23
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:28