جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صلوات خاصه 08:00
بامداد آفتاب 08:02
پزشک شما 10:00
اخبار 11 11:00
انیمیشن آن شرلی 11:20
اذان ظهر به افق اراک 12:02
فیلم سینمایی 14:00
مستند همیشه با من 16:00
اخبار 19:00
سریال دریا نزدیک است 20:00
پلاک اقتدار 21:00
در مسیر توسعه 22:00
فیلم سینمایی 23:30