جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:45
برنامه کودک (تامینی) 10:10
ره توشه وصال 11:55
مستند 12:45
تکرار سریال 13:20
مستند برکت 15:25
اخبار استان 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 18:00
سریال شبانه 19:00
اخبار استان 20:00
مستند 21:30
احبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15