جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 03:05
جمع خوانی قرآن کریم 03:39
ره توشه وصال (صبح) 04:58
دعای عهد 06:00
مستند قوم نگار 06:17
صلوات خاصه 08:00
خنده بازار 08:54
خبر11 11:00
مستند کسی به فکر جنگل ها نیست 11:32
حدیث کساء 12:02
ره توشه وصال (ظهر) 12:19
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی 14:44
سریال مرز خوشبختی 18:11
ره توشه وصال(مغرب) 18:39
خبر 20 20:00
آب و زندگی 20:25
نام آوران 22:00
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:31