جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعاي کميل 00:15
شبکه شما 01:45
ره توشه وصال 11:55
سریال یاسین 12:15
تکرار سریال 13:20
فیلم سینمایی 14:00
مستند برکت 15:25
اخبار استان 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 18:00
سریال شبانه 19:00
اخبار استان 20:00
سریال نوروزی 20:30
با اجازه بهار 21:30
احبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15