جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:45
رنگین کمان 10:05
ره توشه وصال 11:55
حدیث کساء 12:50
مستند دانستنیها 13:40
باز پخش شبانه 14:00
لبخند آفتاب 14:55
اخبار استان 17:00
ره توشه وصال(مغرب) 18:00
اخبار استان 20:00
احبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15