جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
و خدایی که در این نزدیک است 03:00
ره توشه وصال (صبح) 04:28
صلوات خاصه 08:00
مسابقه ضد گلوله 08:05
سریال خانواده کیم چی 09:00
خبر 11 11:00
حدیث کساء 12:47
ره توشه وصال (ظهر) 13:08
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی 14:45
ارتباط با خرمشهر (زنده) 15:34
مستند خرمشهر امروز 16:59
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:31
سریال برادر 20:47
خبر 23 23:00
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 23:30