جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 04:42
صلوات خاصه 08:00
بامداد آفتاب 08:02
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 12:49
اذان ظهر به افق اراک 13:08
تفسیر نهج البلاغه 13:38
فیلم سینمایی 13:48
زنگ زندگی 17:30
درس اخلاق 17:34
سریال ناخنک 18:43
پزشک شما 18:45
سیاه سفید خاکستری 19:20
اذان مغرب به افق اراک 20:20
برای ملت 22:04
خبر 23 23:00