جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تماشاخانه 04:10
ره توشه وصال (صبح) 04:35
دعای ندبه 07:00
صلوات خاصه 08:00
سریال دونگی 08:58
ره توشه وصال (ظهر) 13:17
اخبار شبکه یک 14:00
مستند مسابقه خانه ما 16:05
مسابقه ضد گلوله 18:23
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:47
بارگاه قدس 22:28
فیلبم سینمایی 23:28