جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه وصال (صبح) 05:33
دعای ندبه 07:00
صلوات خاصه 08:00
ره توشه وصال (ظهر) 13:06
مستند مسابقه خانه ما 16:05
ره توشه وصال(مغرب) 19:33
خبر 20 20:00
بارگاه قدس 22:28
فیلم سینمایی 23:28