جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
جز خوانی قران کریم 04:58
اذان صبح به افق اراک 05:28
دعای عهد 06:01
مستند ایرانگرد 06:12
صلوات خاصه 08:00
بامداد آفتاب (زنده) 08:02
سریال پزشک دربار 09:00
خانه آفتابی (زنده) 10:00
اخبار 11 11:00
شبهای مهتابی (بازپخش) 11:52
اذان ظهر به افق اراک 13:10
مستند 13:27
فیلم سینمایی 14:00
گلدونه ها 16:00
خانه آفتابی ( بازپخش ) 18:00
اخبار 19:00
سریال نون خ 19:30
اذان مغرب به افق اراک 20:42
شبهای مهتابی (زنده) 21:00
اخبار 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30