جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه ادبی 02:45
ادبیات کهن 03:00
نمایش 03:30
ریشه ها و اندیشه ها 04:30
دعای ندبه 05:15
اذان صبح 05:39
موسیقی سنتی 06:30
خبر سراسری 08:00
سخنرانی 11:00
اذان ظهر 12:04
قند وعسل 13:00
خبر سراسری 14:00
مسابقه شش در هفت 15:15
خبر استان 16:00
کاشانه مهر 16:30
اذان مغرب به افق اراک 17:22
خبر استان 19:00
مستند بسیج 20:35
زیارت امام رضا 20:55
خبر سراسری 21:00
آوای کتاب 21:35
خطبه های نماز جمعه اراک 22:00