جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
برنامه ادبی 02:45
نمایش 03:15
آینه حقیقت 04:45
دعای ندبه 05:15
صدای صنعت 06:00
موسیقی سنتی 06:30
ریشه ها و اندیشه ها 07:30
خبر سراسری 08:00
مستند 08:35
لبخند ایرانی 09:00
سخنرانی 11:00
یک نفس تازه 12:01
خبر سراسری 14:00
مسابقه شش در هفت 15:40
فضای شیشه ای 16:30
سفید و سیاه 17:00
رادیو تعاملی 17:15
قند و عسل 17:30
موج آشنا 18:30
دعای سمات 20:10
خبر سراسری 21:00
خطبه های نماز جمعه اراک 22:00