جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش شب 02:30
آوای کتاب 03:30
گامی به سوی نور 03:45
ره توشه وصال (صبح) 05:23
خبر سراسری 08:00
ره توشه وصال (ظهر) 11:57
خبر سراسری 14:00
ره توشه وصال(مغرب) 17:24
صدای روستا 18:30
خبر استان 19:00
خبر سراسری 21:00
ادبیات کهن (باز پخش) 23:40