جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
آوای کتاب 03:45
ره توشه وصال (صبح) 05:04
خبر سراسری 08:00
صدای توسعه 11:30
ره توشه وصال (ظهر) 13:16
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک سرود 15:00
خبر استان 16:00
صدای روستا 18:30
خبر استان 19:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:16
خبر سراسری 21:00
شب چراغ 21:35
نمایش شب 23:00
ادبیات کهن (باز پخش) 23:40