جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
اذان صبح به افق اراک 04:42
سپیده وصل 05:03
گلبانگ صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
اذان ظهر به افق اراک 12:00
خبر سراسری 14:00
ایستگاه جوانی 16:15
هر روز با ورزش 17:05
اذان مغرب به افق اراک 18:11
روایت حماسه 18:15
خورشید هدایت 19:30
شب چراغ 22:00
دعای کمیل 22:30
رادیو تماشا 23:30