جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سحوری 04:06
اذان صبح به افق اراک 05:16
سی روز سی قاری 05:30
مثبت 12 06:35
گلبانگ صبح 07:10
پاسخ 09:00
بچه های آفتاب 09:40
کانون مهر 10:15
صدای شهر من(بازپخش ) 11:05
دوگوله خونه 11:30
در حریم نور 12:49
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
موج جوونی 16:15
ترتیل قران کریم 17:00
برسفره محبوب(زنده) 19:00
اذان مغرب به افق اراک 20:00
صدای روستا 20:30
صدای شهر من 21:35
شب چراغ 22:05
دلدادگان 23:00
قصه های سرزمین من 23:30