جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
شب چراغ 03:00
سپیده وصل 05:15
اذان صبح به افق اراک 05:31
صدای روستا 06:05
گلبانگ صبح 07:10
انتخابات نظرات مردم 07:55
خبر سراسری 08:00
پاسخ 09:05
خبر استان 10:00
کانون مهر 10:10
انتخابات نظرات مردم 10:55
شاخه نبات 11:05
انتخابات کلام امام 11:55
اذان ظهر به افق اراک 12:25
ما میتوانیم 13:00
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک ترانه 15:05
موج جوانی 16:15
هر روز با ورزش 17:03
راه روشن 17:25
خبر استان 18:06
اذان مغرب به افق اراک 18:15
مسابقه هفت سرا 19:30
صدای شهر من 21:35
شب چراغ 22:00
به سوی فردا 22:50