جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ما میتوانیم 00:40
برنامه ادبی 02:45
نمایش 03:30
ره توشه وصال (صبح) 04:58
خبر سراسری 08:00
رادیو تعاملی 09:45
خبر استان 10:00
ره توشه وصال (ظهر) 12:19
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
ره توشه وصال(مغرب) 18:39
خبر استان 19:00
صدای روستا 20:15
یار مهربان 20:35
زیارت امام رضا 20:45
خبر سراسری 21:00
تلنگر 23:00