جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادبیات کهن (گلشن خیال) 03:00
نمایش 03:30
ره توشه وصال (صبح) 05:50
خبر سراسری 08:00
رادیو تعاملی 09:45
خبر استان 10:00
ره توشه وصال (ظهر) 12:22
ما می توانیم 12:40
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
ره توشه وصال(مغرب) 17:46
خبر استان 19:00
ادبیات کهن (باز پخش) 19:15
سپید و سیاه 19:30
شجره طیبه 20:30
زیارت امام رضا 20:55
خبر سراسری 21:00