جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
در حریم نور و قرآن 00:40
اذان صبح به افق اراک 04:17
خبر سراسری 08:00
در شهر 11:30
اذان ظهر به افق اراک 13:11
خبر سراسری 14:00
اذان مغرب به افق اراک 20:42