جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
ره توشه وصال (صبح) 05:37
خبر سراسری 08:00
ره توشه وصال (ظهر) 12:03
خبر سراسری 14:00
ره توشه وصال(مغرب) 17:21
موج آشنا 18:00
خبر استان 19:00
چله نشینان عشق 19:45
به سوی فردا 20:30