جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
در حریم نور 00:43
ره توشه وصال (صبح) 04:35
گامی به سوی نور 06:05
سازیان 07:15
خبر سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
ره توشه وصال (ظهر) 13:17
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
مسابقه شش در هفت 17:05
قند وعسل 18:05
خبر استان 19:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:47
خبر سراسری 21:00
خطبه های نماز جمعه اراک 22:00
اردیبهشت 22:40
نمایش شب 23:00
ادبیات کهن (باز پخش) 23:40