مسابقـه پیامـکی رادیـو انقـلاب

مسابقه شماره یک:

  مسابقه شمار دو:

در بخشی از کتاب سقوط شاه در صفحه 23 به قلم هویدا اینطور می خوانیم: خود من بارها با شاه در زمینه دموکراسی صحبت کرده بودم ولی هرگز ندیده ام که او توانسته باشد به تفاوت بین دموکراسی حقیقی و آنچه که خود از دموکراسی می پنداشت پی ببرد . شاه عقاید خود را راجب دموکراسی موجود درایران در کتابی منتشر کرده . نام این کتاب چیست؟

گزینه 1: به سوی تمدن بزرگ

گزینه 2: دموکراسی ایرانی

گزینه 3 : حرکت به سوی تمدن

 

گرینه صحیح را همراه با نام و نام خانوادگی و همچنین شماره مسابقه به شماره پیامک 3000861 ارسال کنید
 
 

برای شرکت در مسابقه پیامکی رادیو کتاب ، کتاب سقوط شاه را از لینک زیر دانلود و مطالعه نموده و در مسابقه شرکت کنید 

 

برای شرکت در مسابقه و دریافت کتاب سقوط شاه اینجا را کلیک کنید