Skip to Content
اینجا آبادی

اینجا آبادی

برنامه اینجا آبادی کاری از سیمای آفتاب به تهیه کنندگی حسین محمودی  به مدت  40 دقیقه  پنجشنبه های هر هفته در ساعت 22 پخش می شود این برنامه با هدف اطلاعاتی...

05:12:45 اذان صبح
06:39:49 طلوع آفتاب
11:50:59 اذان ظهر
17:01:50 غروب آفتاب
17:19:52 اذان مغرب
اوقات به افق :