Skip to Content
برنامه خانه آفتابی

برنامه خانه آفتابی

«خانه آفتابی» برنامه ای ترکیبی با رویکرد خانواده است که بصورت زنده و همراه با آموزش و مشاوره های خانواده و خانه داری، اجتماعی و سلامت روزهای زوج ساعت 11 به مدت 45 دقیقه از آنتن...

04:12:39 اذان صبح
05:55:24 طلوع آفتاب
13:03:55 اذان ظهر
20:12:44 غروب آفتاب
20:32:00 اذان مغرب
اوقات به افق :