Skip to Content
چهل سال افتخار

چهل سال افتخار

این برنامه در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ساعت 22 به مدت15 دقیقه از سیمای آفتاب پخش می شود

05:29:47 اذان صبح
06:54:08 طلوع آفتاب
12:59:14 اذان ظهر
19:03:48 غروب آفتاب
19:20:39 اذان مغرب
اوقات به افق :