Skip to Content
ندای آدینه

ندای آدینه

«ندای آدینه» عنوان برنامه ای معارفی است که با محوریت پخش سخنرانی های خطبب نماز جمعه شهرستانهای استان مرکزی هر هفته روزهای یکشنبه با مدت زمان 30 دقیقه ساعت 17:30 از آنتن سیمای شبکه...

04:52:05 اذان صبح
06:23:15 طلوع آفتاب
13:04:26 اذان ظهر
19:46:10 غروب آفتاب
20:03:55 اذان مغرب
اوقات به افق :