Skip to Content
در شهر

در شهر

برنامه «در شهر» کاری از سیمای شبکه آفتاب است که دو نوبت در هفته برای مخاطبان پخش می شود.

04:12:39 اذان صبح
05:55:24 طلوع آفتاب
13:03:55 اذان ظهر
20:12:44 غروب آفتاب
20:32:00 اذان مغرب
اوقات به افق :