Skip to Content
سیمای بهزیستی

سیمای بهزیستی

سیمای بهزیستی عنوان برنامه ای مشارکتی با اداره کل بهزیستی است که در هفته بهزیستی هر روز از ساعت 19:50 به مدت 10 دقیقه عملکرد و اقدامات معاونت های این نهاد را معرفی می کند

04:31:44 اذان صبح
06:11:09 طلوع آفتاب
13:12:57 اذان ظهر
20:14:20 غروب آفتاب
20:33:06 اذان مغرب
اوقات به افق :