Skip to Content
در مسیر توسعه

در مسیر توسعه

«در مسیر توسعه» برنامه تولیدی سیمای شبکه آفتاب است که با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد استان پخش میشود.

04:21:49 اذان صبح
06:04:24 طلوع آفتاب
13:12:23 اذان ظهر
20:20:02 غروب آفتاب
20:39:13 اذان مغرب
اوقات به افق :