جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 23 سه شنبه 23:00
اذان صبح به افق اراک 05:32
خبر سراسری 08:00
پاسخ 09:00
خانه آفتابی 09:02
پزشک شما 10:00
اخبار 11 11:00
انیمیشن فوتبالیست ها 11:25
شبهای مهتابی (بازپخش) 11:53
اذان ظهر به افق اراک 12:01
حدیث کساء 12:49
فیلم سینمایی 13:52
خبر سراسری 14:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای روستا(باز پخش ) 06:05
گلبانگ صبح 07:10
سپهر دانش 08:45
در خانه بمانیم 09:00
خبر استان 10:00
ادامه در خانه بمانیم 10:15
صدای شهر من(بازپخش ) 11:00
در حریم نور 11:36
اذان ظهر به افق اراک 12:01
ذره بین 12:24
دوگوله خونه 13:10
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
در خانه بمانیم 16:15
اذان مغرب به افق اراک 17:21

 

 
 
 
 
 
 

 اوقات به افق :  اراک


05:31:23 اذان صبح
07:00:05 طلوع آفتاب
12:01:00 اذان ظهر
17:01:43 غروب آفتاب
17:20:12 اذان مغرب