سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 19:00
قبول باشه(زنده) 19:20
اذان مغرب به افق اراک 20:03
سریال لبخند افتاب 20:30
فیلم سینمایی 23:30
اذان صبح به افق اراک دوشنبه 05:08
صلوات خاصه دوشنبه 08:00
سریال اغما دوشنبه 08:02
پزشک شما(تکرار) دوشنبه 09:00
خانه آفتابی دوشنبه 10:00
اخبار 11 دوشنبه 11:00
انیمیشن باخانمان دوشنبه 11:27
اذان ظهر به افق اراک دوشنبه 13:10
فیلم سینمایی دوشنبه 14:00
گلدونه ها دوشنبه 16:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اوغور بخیر 18:30
برسفره محبوب(زنده) 19:00
اذان مغرب به افق اراک 20:03
صدای روستا 20:30
صدای شهر من 21:35
شب چراغ 22:05
قصه های سرزمین من 23:30
شب های ایران دوشنبه 00:30
سحوری دوشنبه 04:00
اذان صبح به افق اراک دوشنبه 05:08
سی روز سی قاری دوشنبه 05:25
مثبت 12 دوشنبه 06:35
گلبانگ صبح دوشنبه 07:10
سپهر دانش دوشنبه 08:45
پاسخ دوشنبه 09:00

 

 
 
 
 
 
 

 اوقات به افق :  اراک


05:08:43 اذان صبح
06:37:08 طلوع آفتاب
13:10:41 اذان ظهر
19:44:46 غروب آفتاب
20:02:07 اذان مغرب