جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای ندبه 07:00
صلوات خاصه 08:00
ترنم (باز پخش ) 11:42
اذان ظهر به افق اراک 13:09
اذان مغرب به افق اراک 20:37
بارگاه قدس 22:28
فیلم سینمایی 23:28
اذان صبح به افق اراک شنبه 04:21
صلوات خاصه شنبه 08:00
پزشک شما شنبه 09:03
اخبار 11 شنبه 11:00
حدیث کساء شنبه 12:49
اذان ظهر به افق اراک شنبه 13:09
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 04:21
خبر سراسری 08:00
جمعه بازار 09:00
اذان ظهر به افق اراک 13:09
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک ترانه 15:05
موج آشنا 18:00
اذان مغرب به افق اراک 20:37
خطبه های نماز جمعه اراک 21:35
شب های ایران شنبه 00:30
شب چراغ شنبه 02:35
سپیده وصل شنبه 03:51
اذان صبح به افق اراک شنبه 04:21
صدای روستا شنبه 06:05
گلبانگ صبح شنبه 07:10

 

 
 
 
 
 
 

 اوقات به افق :  اراک


04:16:35 اذان صبح
05:59:47 طلوع آفتاب
13:09:54 اذان ظهر
20:20:13 غروب آفتاب
20:39:31 اذان مغرب