رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 23 سه شنبه 23:00
اذان صبح به افق اراک 05:31
صلوات خاصه 08:00
بامداد آفتاب 08:02
سریال علی البدل 09:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 12:01
اذان ظهر به افق اراک 12:25
فیلم سینمایی 13:48
اذان مغرب به افق اراک 18:15
سریال ناخنک 18:43
ما میتوانیم 19:39
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
امیدهای فردا 06:40
گلبانگ صبح 07:10
انتخابات نظرات مردم 07:55
خبر سراسری 08:00
پاسخ 09:05
خبر استان 10:00
کانون مهر 10:10
انتخابات نظرات مردم 10:55
شاخه نبات 11:05
انتخابات کلام امام 11:55
اذان ظهر به افق اراک 12:25
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک ترانه 15:05

 

 
 
 
 
 
 

 اوقات به افق :  اراک


05:28:49 اذان صبح
06:52:31 طلوع آفتاب
12:25:10 اذان ظهر
17:58:16 غروب آفتاب
18:15:24 اذان مغرب