اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵
ویژه وب

ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

 • ایران طبیعت و صنایع دستی
 • فرهنگ و آداب و رسوم
 • مشاهیر و بزرگان
 • دانش و فناوری
 • خانواده
 • دین و دفاع مقدس
 • طنز و سرگرمی
 • جنبی

مدت: 01:35 دقیقه
مدت: 01:31 دقیقه
مدت: 02:21 دقیقه
مدت: 03:08 دقیقه

مدت: 04:02 دقیقه
تعداد عکس: 13 فریم
مدت: 05:09 دقیقه
حضور

 • تعداد عکس: 18 فریم
 • تعداد: 15 فریم
 • مدت: 00:26 ثانیه
 • تعداد عکس: 11 فریم
 • تعداد عکس: 12 فریم
 • تعداد: 11 فریم

حضور
مدت: 02:36 دقیقه
مدت: 05:10 دقیقه
مدت: 05:03 دقیقه
مدت: 07:49 دقیقه
پس از فرار شاه، ملت منتظر بازگشت...
مدت: 03:10 دقیقه
مدت: 01:35 دقیقه
تعداد عکس: 18 فریم
تعداد عکس: 13 فریم
مدت: 00:45 ثانیه
تعداد: 16 عکس

نظرات مخاطبان