اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
ویژه وب

ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

 • ایران،طبیعت و صنایع دستی
 • فرهنگ وآداب و رسوم
 • مشاهیر و بزرگان
 • دانش وفناوری
 • کودک،زن و خانواده
 • دین ومعارف اسلامی
 • طنز وسرگرمی
 • جنبی
 • مستند گزارش
 • گیاهان و جانواران

 • تعداد : 10 فریم
 • تعداد: 12 عکس
 • ارسالی از احمد اناری
 •   ارسالی از سید مجتبی هاشمی امریی
 • ارسالی از محمدرضا ذکریایی
 • ارسالی از وحید جهانگیری
مدت: 01:42 دقیقه
مدت ویدئو: 03:03 دقیقه
مدت:05:26 دقیقه
مدت: 02:37 دقیقه
مدت: 03:12 دقیقه
مدت: 02:04 دقیقه
مدت: 02:11 دقیقه
مدت: 01:30 دقیقه

نظرات مخاطبان