اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶
ویژه وب

ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

 • ایران،طبیعت و صنایع دستی
 • فرهنگ وآداب و رسوم
 • مشاهیر و بزرگان
 • دانش وفناوری
 • کودک،زن و خانواده
 • دین ومعارف اسلامی
 • طنز وسرگرمی
 • جنبی
 • مستند گزارش
 • گیاهان و جانواران

 • تعداد : 10 فریم
 • تعداد: 12 عکس
 • ارسالی از احمد اناری
 •   ارسالی از سید مجتبی هاشمی امریی
 • ارسالی از محمدرضا ذکریایی
 • ارسالی از وحید جهانگیری
مدت: 01:33 دقیقه
مدت: 02:18
مدت: 06:18 دقیقه
مدت: 6:35 دقیقه
مدت:08:15 دقیقه
مدت: 04:34 دقیقه
مدت: 02:58 دقیقه
مدت: 4:43 دقیقه

نظرات مخاطبان