اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ فروردین ۱۳۹۶
ویژه وب

ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

 • ایران،طبیعت و صنایع دستی
 • فرهنگ وآداب و رسوم
 • مشاهیر و بزرگان
 • دانش وفناوری
 • کودک،زن و خانواده
 • دین ومعارف اسلامی
 • طنز وسرگرمی
 • جنبی
 • مستند گزارش
 • گیاهان و جانواران

 • تعداد عکس : 10 فریم
 • تعداد عکس: 18 فریم
 • تعداد: 15 فریم
 • مدت: 00:26 ثانیه
 • تعداد عکس: 11 فریم
 • تعداد عکس: 12 فریم
مدت: 03:43 دقیقه
مدت: 03:16 دقیقه
مدت: 01:41 دقیقه
مدت: 00:05 دقیقه
مدت: 07:49 دقیقه
پس از فرار شاه، ملت منتظر بازگشت...
مدت: 03:10 دقیقه
مدت: 01:35 دقیقه
تعداد عکس : 10 فریم
تعداد عکس: 18 فریم
تعداد عکس: 13 فریم
مدت: 00:45 ثانیه

نظرات مخاطبان