نماهنگ وقت سحر

شناسه : 359159310

نماهنگ وقت سحر

خواننده: محمداصفهانی

آهنگساز :مجیداخشابی

شاعر: حافظ