اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵
موسیقی

  • ارکسترال
  • سنتی
  • پاپ
  • کودکانه
  • محلی
  • بی کلام
  • آکاپلا

مدت: 03:03 دقیقه
مدت: 02:30 دقیقه
مدت: 03:44 دقیقه
مدت: 05:16 دقیقه

مدت: 05:08 دقیقه
مدت: 03:27 دقیقه
مدت: 04:31 دقیقه
مدت: 02:29 دقیقه

مدت: 03:21 دقیقه
مدت: 04:45 دقیقه
مدت: 04:10 دقیقه
مدت: 04:23 دقیقه

      عنوان اثر: ...
    ...

مدت: 5:13 دقیقه
مدت: 03:49 دقیقه
مدت: 4:12 دقیقه

مدت: 03:10 دقیقه
مدت: 08:15 دقیقه
مدت: 03:01 دقیقه

کدام نوع موسیقی را بیشتر می پسندید؟
a.b.c.d.
% آرا
0% 0 سنتی
0% 0 پاپ
0% 0 محلی
0% 0 بی کلام

کل آرا: 0

نظرات مخاطبان