جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
ره توشه وصال (صبح) 04:56
گلبانگ صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
ره توشه وصال (ظهر) 11:57
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک ترانه 14:50
شاخه نبات 17:05
امیدهای فردا 17:30
ره توشه وصال(مغرب) 17:53
صدای روستا 18:30
خبر استان 19:00
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:00
ادبیات کهن (باز پخش) 23:40

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه وصال (صبح) 04:56
صلوات خاصه 08:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 11:38
ره توشه وصال (ظهر) 11:57
فیلم سینمایی 14:50
ره توشه وصال(مغرب) 17:53
خبر 20 20:00
'گفتگو ویژه خبری 20:20
در مسیر توسعه 22:09
فیلم سینمایی 23:28