جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
با اجازه بهار 00:00
نمایش 03:30
سپیده وصل 05:00
دعای ندبه 06:45
مستند استانها 07:15
خبر سراسری 08:00
بهاریه 08:30
قند و عسل 08:35
سفرنامه 09:00
عصر انتظار 12:35
خبر سراسری 14:00
بهاریه 14:30
سفرنامه 15:00
مسابقه شش در هفت 15:15
مسابقه شش در هفت 16:15
فرهنگ نامه 16:35
گلبهار 17:00
دعای سمات 18:00
سیاه و سفید 18:30
مجله علمی 19:30
یار مهربان 20:00
کاشانه مهر 20:30
خبر سراسری 21:00
مستند استانها 22:15
آوای کتاب 22:30

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:45
رنگین کمان 10:05
ره توشه وصال 11:55
زنگ تفریح 12:30
حدیث کساء 12:50
کودک تامینی 13:20
مستند دانستنیها 13:40
باز پخش شبانه 14:00
لبخند آفتاب 14:55
درس اخلاق 17:25
زیارت آل یاسین 17:45
ره توشه وصال(مغرب) 18:00
اخبار استان 20:00
احبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15