جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اقتصاد پایدار 02:30
برنامه ادبی 02:45
ادبیات کهن (گلشن خیال) 03:00
نمایش 03:30
پرسمان قرآنی 04:40
ره توشه وصال (صبح) 05:06
خبر سراسری 08:00
خبر استان 10:00
در حریم نور 12:45
ره توشه وصال (ظهر) 13:10
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
قند وعسل 17:30
خبر استان 19:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:06
خبر سراسری 21:00
شوگار 21:35
با خطیبان جمعه 22:30
نمایش شب 23:00

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
جمع خوانی قرآن کریم 03:44
ره توشه وصال (صبح) 05:06
صلوات خاصه 08:00
سریال کره ای فرار از قصر 08:07
رنگین کمان 09:00
مستند زندگی در تالاب 12:21
حدیث کساء 12:48
ره توشه وصال (ظهر) 13:10
شادمانه 13:30
اخبار شبکه یک 14:00
فیلم سینمایی 14:45
درس اخلاق 18:11
مستند تقاطع سئول 18:12
خبر 20 20:00
ره توشه وصال(مغرب) 20:06
مستند تیم و تیمچه 22:28
خبر 23 23:00
فیلم سینمایی 23:31