جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
شب چراغ 02:30
اذان صبح به افق اراک 04:31
سپیده وصل و قرآن 04:45
خبر سراسری 08:00
ایران 626 استانها 11:30
در حریم نور و قرآن 12:00
اذان ظهر به افق اراک 13:08
تفسیر قرآن 13:30
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن ( استادپرهیزگار ) 15:00
بر آستان جانان 18:17
مسابقه قرآنی 19:00
من روزه هستم 19:30
اذان مغرب به افق اراک 20:28
مسابقه هفت سرا 20:34

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 04:31
صلوات خاصه 08:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 12:45
اذان ظهر به افق اراک 13:08
تفسیر وحی 13:20
فیلم سینمایی 13:48
حرف آخر 16:54
درس اخلاق 18:06
تا کنگره عرش 18:39
اذان مغرب به افق اراک 20:28
تفسیر نهج البلاغه 20:41
سریال سه دونگ سه دونگ 21:00
ذلف آباد دیار خاموش 22:00
فیلم سینمایی 23:28