جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سپیده وصل و قرآن 05:23
اذان صبح به افق اراک 05:50
خبر سراسری 08:00
صدای کارگر 11:05
در حریم نور و قرآن 11:45
اذان ظهر به افق اراک 12:23
نمایش هفته 13:30
خبر سراسری 14:00
بر آستان جانان 17:20
اذان مغرب به افق اراک 17:51
خبر استان 19:00
سرزمین آفتاب 20:30
نمایش شب 23:03

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق اراک 05:50
صلوات خاصه 08:00
اخبار 11 11:00
حدیث کساء 11:47
اذان ظهر به افق اراک 12:23
تا کنگره عرش 12:34
فیلم سینمایی 13:58
یادمان باشد 17:24
اذان مغرب به افق اراک 17:51
نامداران سرزمین آفتاب 18:10
حرف آخر 18:23
سریال نفس 19:00
خبر 20 20:00
فیلم سینمایی 23:28