.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در پروژه های عمرانی و کارگاه های ساخت وساز    

  چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در پایانه های مرزی

  دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

پزشک_شما «فتو نریشن» کرونا و کودکان

  یک‌شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  جمعه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  ۱۰ نکته مهم که بهتر است درمورد واکسیناسیون بدانید

  شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در مشاغل دارای مراجعه کننده بالا  

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

استاپ موشن نبرد تلخ کرونا با دست های نشسته

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

آیتم پخش شده در برنامه پزشک شما

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  موشن گرافیک فاصله گذاری اجتماعی در کیوسکهای عرضه مواد غذایی  

  یک‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۸ تیر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

    بسم الله الرّحمن الرّحیم(۱)   خیلی متشکّرم از همه‌ی کسانی که تلاش کردند و دانش و تجربه و کوشش علمی و عملی خودشان را به کار انداختند برای اینکه بتوانند کشور را...

  شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در پایانه های مرزی

  چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

گندزدایی سطوح در منزل

  یک‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۸ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...