سه‌شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  کارهایی که بیمار کرونایی باید انجام دهد

  سه‌شنبه، ۲ دی ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

یلدای امسال را اینگونه برگزار کنیم

  یک‌شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

  چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

ضدعفونی کفش در روزهای کرونایی

  سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  آخرین جزئیات محدودیت های کرونایی از اول آذرماه    

  سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

نحوه استفاده صحیح از ماسک

  یک‌شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

قدردانی از عملکرد ملی مقابله با کرونا

  پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

    اینفوگرافیک راهنمای انواع ماسک  

  پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

کرونا را جدی بگیریم

  سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  دستورالعمل های بهداشتی محرم در ایام کرونا

  شنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...