سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  دستورالعمل های بهداشتی محرم در ایام کرونا

  شنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  ماجراهای ببری  این داستان : بازگشت به خانه

  پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  راهکارهای رفتار والدین در روزهای کرونا این قسمت : کرونا هنوز هست

  سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری هوشمند در شب احیاء

  چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز شماره گذاری پلاک خودرو

  سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در کشتارگاه دام و طیور

  دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

مدت: 01:57

  شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در محل کار

  جمعه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

شکرستان کرونایی/ 🔷خطر بیماری برای کودکان و نوجوانان کمتر است اما آنها ناقل بیماری هستند       در خانه بمانیم

  چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...