فاصله گذاری هوشمند در شب احیاء

  چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز شماره گذاری پلاک خودرو

  سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در کشتارگاه دام و طیور

  دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

مدت: 01:57

  شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در محل کار

  جمعه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

شکرستان کرونایی/ 🔷خطر بیماری برای کودکان و نوجوانان کمتر است اما آنها ناقل بیماری هستند       در خانه بمانیم

  چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  کرونا و ایجاد شادی و نشاط در خانواده

  دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  یه پیشنهاد عالی برای دید و بازیدهای سال نو به صورت غیر حضوری

  پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  جمعه، ۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  جمعه، ۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  جمعه، ۸ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  الکل چند درصد برای پاکسازی استفاده شود درصد مناسب الکل ضد عفونی دست ها  

  پنج‌شنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

بازی با کودکان در قرنظینه

  پنج‌شنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...