.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

پزشک شما بخش کارشناسی برنامه پزشک شما با موضوع سطح اکسیژن خون 

  چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  سه‌شنبه، ۷ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  پنج‌شنبه، ۲ دی ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  علائم هشدار دهنده  کرونا در کودکان که باید جدی گرفته شود

  دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

تزریق 100میلیون دوز در کشور

  چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  « از واکسن کرونا چه انتظاراتی داریم» مطرح شده در بخش کارشناسی برنامه پزشک شما سیمای شبکه آفتاب

  یک‌شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

کرونا رو میشه شکست داد

  جمعه، ۷ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  پنج‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  چهارشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  دوشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  اینفوگرافی اشتباهاتی که ماسک زدن را کم اثر می کند      

  دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

    اینفوگرافی باورهای نادرست و حقایق درباره واکسن کرونا  

  دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  موشن گرافیک فاصله گذاری اجتماعی بیرون از خانه  

  یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

موشن گرافیک کرونا و ایجاد نشاط در خانه

  یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در پروژه های عمرانی و کارگاه های ساخت وساز    

  چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در پایانه های مرزی

  دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

پزشک_شما «فتو نریشن» کرونا و کودکان

  یک‌شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  جمعه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  ۱۰ نکته مهم که بهتر است درمورد واکسیناسیون بدانید

  شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

  فاصله گذاری اجتماعی در مشاغل دارای مراجعه کننده بالا  

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

استاپ موشن نبرد تلخ کرونا با دست های نشسته

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

آیتم پخش شده در برنامه پزشک شما

  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

.gallery-base { background: black; margin: auto; border-radius: 10px; width: 663px; } .upper-div { float: right; clear:...

  شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...