دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

فاصله گذاری اجتماعی در پایانه های مرزی

  چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

گندزدایی سطوح در منزل

  یک‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۸ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  مصرف خودسرانه کدام داروها درکرونا ممنوع است؟  

  دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  کارهایی که بیمار کرونایی باید انجام دهد

  سه‌شنبه، ۲ دی ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

یلدای امسال را اینگونه برگزار کنیم

  یک‌شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

  چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

ضدعفونی کفش در روزهای کرونایی

  سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

  آخرین جزئیات محدودیت های کرونایی از اول آذرماه    

  سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

نحوه استفاده صحیح از ماسک

  یک‌شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...