پویش نوروزی #بهار_مهربانی

 

اسامی برگزیدگان پویش نوروزی #بهار_مهربانی 
 
1- حسین رحمانیان
2- محمدرضا شهریاری
3- جمشید گلستانفرد
4- محمدرضا کیخا
5- مسعود صمیمی مقدم
6-علیرضا شهریاری
7-کلثوم رحمانیان
8-فاطمه اشترک
9-مجتبی صدیقی
10-فاطمه نایب پور