جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

برندگان برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله»


اسامی برندگان مسابقه «زندگی به سبک روح الله»



نام و نام خانوادگی

شماره تماس




1-
علی راهزانی
-



2-
رضا منصوری
-



3-
جواد عسگری
-



4-
عفت انصاری اصل
-



5-
محمد قلعه نویی
-



6-
محمد جواد بهلول بندی
-



7-
میلاد حسنی
-



8-
محمد فردین پور
-



9-
معصومه فراهانی
-



10-
محسن ساسانی
-



11- حسن درویشی
-



12-
سید امیر حسینی
-



13-
اعظم بهمنی
-



14-
نوذز خویی
-

















اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __