برنامه گلدونه ها

 

گلدونه ها» عنوان برنامه ای است ویژه گروه سنی کودک که روزهای فرد هفته بصورت زنده و با حضور کودکان در استودیوی سیمای شبکه آفتاب از ساعت 16 به مدت 45 دقیقه با مخاطبان خود همراه استاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __