سری دوم برندگان مسابقه برنامه بزم ربانی

نام برنامه : بزم ربانی
  • سمیرا غنی پور
  • اعظم کمیزی
  • محمود کربلایی علی
  • رحیمه آبایی سنجانی
  • حسن کارخانه
  • ناهید علیدادی
  • مرتضی جولایی
  • منصور طاعتی
  • زهرا آرزومندی

 

توضیحات :

سری دوم اسامی برندگان مسابقه ویژِه برنامه بزم ربانی در ماه مبارک رمضان