جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

گفتگوی ویژه خبری – توزیع سبدکالا - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری – توزیع سبدکالا

 

 

 


دولت با هدف کمک به تأمین معاش دهک‌های پایین جامعه، طرح توزیع سبد کالا را در بهمن ماه سال جاری به اجرا درآورد.

باوجود مشکلات گوناگون اقتصادی، دولت درکنار توزیع یارانه نقدی، این کار را با نیت و هدف خیر انجام داد اما به دلیل برخی مشکلات ازجمله نبود اطلاعات آماری شفاف از خانواده‌ها ، میزان تمکن و درآمد آنها این طرح چنانکه باید، به خوبی انجام نشده و نارضایتی‌هایی را برانگیخته است.

مقامات مسئول در پاسخ به اعتراضات، ضمن پذیرش برخی مشکلات موجود در توزیع سبد کالا، وعده دادند که توزیع سبد کالا با پوشش وسیع‌تر اقشار جامعه به ویژه نیازمندان تا پایان سال1392 ادامه خواهد یافت.

باوجود سرشماری ها واطلاعات موجودجمعیتی که پایه توزیع یارانه ها درکشوراست سوال مهم دربین مردم این است که برچه اساسی عده ای شامل طرح شده وبه برخی سبدکالا تعلق نمیگیرد؟

برای توزیع بهترسبدکالاوپیشگیری ازمشکلات توزیع چه راهی را باید برگزید تا از آزمون و خطاهای متعدد درسامانه توزیع واجرای ناعادلانه طرح جلوگیری شود؟

پیامدهای توزیع سبدکالا درکاهش رشدنقدینگی ، کنترل گرانی وتورم چیست؟

آیا اجرای طرح بصورت سهمیه‌بندی کالامناسب است یا پرداخت هزینه سبدکالابصورت نقدی برای مردم مطلوبترخواهدبود؟

مسئولان استان چقدردرتامین کالا وروش اجرای طرح موفق عمل کرده اند؟

برای جلوگیری ازصف بندی وپیامدهای منفی آن چه راهکاری اندیشیده شده است؟

بهترین شیوه‌های برای متوقف‌کردن موج گرانی و کنترل تورم درجامعه چیست؟

پاسخ به این سوالات وپرسشهای مردم استان درزمینه توزیع سبدکالا رادربرنامه این هفته گفتگوی ویژه خبری از زبان کارشناس برنامه خواهیدشنید.


سوالات:

_مهمترین هدف دولت ازاجرای طرح سبدکالاچه بود ؟ دولت دراجرای طرح توزیع سبدکالا چقدرموفق عمل کرده است؟

_باوجود سرشماری ها واطلاعات موجودجمعیتی که پایه توزیع یارانه ها درکشوراست سوال مهم دربین مردم این است که برچه اساسی عده ای شامل طرح شده وبه برخی سبدتعلق نمیگیرد؟

_چرا درحالیکه برخی ازنمایندگان مجلس مشمول سبدشده اند اما کارمندان دولت، افرادبیکارونیازمند و خانواده آنها ازسبدکالا محروم هستند؟تاکی قراراست این مشکل حل شود؟

_ تعداد زیادی از روستائیان و حاشیه‌نشین‌های شهری مشمول دریافت سبد کالا نشده‌اند؛ در حالی‌که باید در اولویت قرار می‌گرفتندچه فکری برای این اقشارشده است؟

_آیا برای سایرکسانی که سبدنگرفته اندامکان تخصیص وجود دارد؟تاکی این مشکل حل خواهدشد؟

_ مردم استان ازروش توزیع سبدکالا رضایت ندارندچه راهکاری برای حل مشکلات مردم دارید؟

_ برای اجرای طرح دراستان چقدرکالا تامین شده وبرای پیشگیری ازصفهای طولانی وهدر رفتن وقت مردم چندمرکزتوزیع پیش بینی شده است؟

_ ظاهراتاریخ مصرف برخی اقلام سبدکالا مانند مرغهای منجمد روبه اتمام است ونوع کالاهای توزیعی درمراکزعرضه هم متفاوت است، آیا برکیفیت کالاهای سبد نظارت میشود؟

_ مراکزتوزیع دراستان نسبت به جمعیت مشمول طرح بسیارکم است ، برای پیشگیری ازصف بستنهای طولانی وبرخی مشکلات وپیامدهای اجتماعی چراقبل ازتوزیع سبد کالا مراکزعرضه متناسب باجمعیت هرشهرستان پیش بینی نشده است؟

_ یکی ازمشکلات طرح این است که مقداراقلام توزیعی برای خانواردو نفره برابربا یک خانواده پر جمعیت است آیا این روش توزیع خلاف عدالت نیست؟برای حل این مشکل چه راهکاری پیش بینی شده؟

_ پیامدهای توزیع سبدکالا درکاهش رشدنقدینگی ، کنترل گرانی وتورم چیست؟ اجرای طرح چه تاثیری بر کاهش قیمت برخی ازاقلام مثلا برنج دربازارداشته است؟

_ بهترین شیوه‌های برای متوقف‌کردن موج گرانی و کنترل تورم درجامعه چیست؟

_آیا امکان تغییراین اقلام وجوددارد؟ برای افزایش یاتغییر در اقلام سبد کالا دستورالعملی ابلاغ شده است؟

_آیامی توان هنگام دریافت سبد کالا اقلام آنرا با کالای دیگری که خانواده نیازداردتعویض کرد؟


_سیاست دولت درسال آینده برای توزیع سبد کالاچیست؟

 

===========================================