جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر - نمایش محتوای خبر

 

 

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

 

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه مشایخی عضو خانه سازمانهای مردم نهاد در رابطه با روش و شیوه های کشورهای توسعه یافته در رابطه با پیشگیری از اعتیاد صحبت کرد و معاون فرهنگی شهرداری نیز به ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف پرداخت.

رییس جلسه گفتک در ارتباط با آموزشهای اجتماع محور به جهت اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش بهینه تر یکی از جلسات آینده در یکی از آموزشگاهها مانند مدرسه، مهدکودک و دانشگاه برگزار می شود.

رفیعی افزود: در جلسات آینده ان جی اوها که در حوزه پیشگیری از اعتیاد مانند کنگره

60 و ان ای در سطح استان فعال هستند گزارش کار ارائه خواهند داد و از نقطه نظراتشان استفاده می شود .قائم مقام خانه سازمانهای مردم نهاد گفت: پیشگیری و مقابله با اعتیاد باید اجتماعی شود و مردم صحنه باشند سپهری، سازمانهای مردم نهاد را از مردم دانست که بصورت داوطلبانه در این حوزه فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: بهزیستی متولی امر پیشگیری از اعتیاد می باشد که تمام کارها بصورت صددرصد به سازمانهای مردم نهاد سپرده شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: کمیته تخصصی ای در اجرای مصوبات و انتظارات ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر در استان به دستور استاندار تشکیل شده است.

شاه محمدی تصریح کرد: ما تعامل خوبی بین 18 دستگاه فرهنگی استان جهت فرهنگسازی و اجتماعی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر در استان داریم و در این محل امروز جلسه برگزار کردیم تا از پتانسیل و ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی استفاده شود تا مطالبات مردم و انتظارات ستادبرآورده گردد.

وی تصریح کرد: بنا به تاکیدات رییس جمهور در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تلاش داریم با ورود به لایه های پایین اجتماع به خصوص خانواده ها و والدین تعامل سازنده با دستگاههای دولتی و فرهنگی داشته باشیم و با ابزار و ادواتی که در اختیار داریم جهت آگاهی خانواده ها و فرزندانشان از پیشگیری از مواد مخدر استفاده کنیم.