سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نماز جمعه ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه ساوه

نماز جمعه ساوه

نماز جمعه ساوه

 

ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻭﻩ با اشاره به شعار سال ﮔﻔﺖ : این تنها یک شعار نیست.

وی افزود: ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ رو ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺭﻭﻧﻖ بیشتری ﺑﮕﯿﺮد.