جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفرش

نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفرش

نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفرش

اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفرش  تشکیل جلسه دادند.

دراین نشست ،اعضا به برخورد با روزه خواری در ملا عام، استفاده از ظرفیتهای موجود برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و اجرای تذکر لسانی تاکید کردند.