حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

شناسه : 353188826

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

 

 از مقابل مجتمع اداری (فرمانداری سابق ) سمت میدان طبیعت – میدان امام حسین ( ع) آستان مقدس امامزاده محمد مسعود ( ع)

 زمان : 10/30

 مکان : شهر خنداب

سخنران : سردار پاسدار غیاثی راد

 

از مقابل بخشداری به سمت میدان الغدیر- میدان امام حسین ( ع)

 

زمان : 10/30

 مکان :  شهر جاورسیان

سخنران : حجت الاسلام  صفاهانی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای جوشیران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  عباسی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای غیینریجه ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  قربانعلی نژاد

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای گازران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام حاتمی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای دهچال ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  کرمی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای فوران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  صادقی

 

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای دیز آباد ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  صفری

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای ده نو ( بخش مرکزی )

-سخنران :

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای استوه  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  زیرکی

 

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای استوه  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  زیرکی

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای اقداش  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  پیرزاد

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای مهر سفلی   ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  میر صفی

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای مهر سفلی   ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  میر صفی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای اناج  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  باقر زاده

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای دهسد  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  نیک فر