سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

شرکت بیش از سیصد و چهل و نه هزار نفر از جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن - نمایش محتوای خبر

 

 

شرکت بیش از سیصد و چهل و نه هزار نفر از جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن

شرکت بیش از سیصد و چهل و نه هزار نفر از جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن

شرکت بیش از سیصد و چهل و نه هزار نفر از جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن

 

سیصد و چهل و نه هزار و هشتصد و هفتاد نفر در استان مرکزی بصورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن نود و پنج ثبت نام کردند.

قائم مقام اجرایی سرشماری نفوس و مسکن نود و پنج در استان مرکزی گفت: تا بیست و پنجم مهرماه صد و هفت هزار و پانصد و شصت و نه خانوار در استان بصورت اینترنتی ثبت نام کردند.

اخوان افزود: با این آمار بیست و یک و سی دو صدم درصد جمعیت استان مرکزی در سرشماری شرکت کردند درحالیکه آمار کشوری بیست و سه و نود و شش صدم درصد است.

او، از خانواده ها خواست، در فرصت باقی مانده تا سه شنبه بیست و هفت مهرماه به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا مراحل انجام آمارگیری سرعت بیشتری یابد.

اخوان افزود: مردم آشتیان با مشارکت پنجاه و سه و چهار دهم درصد بیشترین مشارکت و کمیجان هم با هفت و نیم درصد کمترین مشارکت را در سرشماری داشتند و مردم اراک هم شانزده و نیم درصد در سرشماری شرکت کردند.