سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری آزمون استخدامی - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری آزمون استخدامی

برگزاری آزمون استخدامی

برگزاری آزمون استخدامی

آزمون استخدامی فراگیر نوبت سوم دیروز همزمان با سراسر کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر دردانشگاه اراک برگزار شد

از9 هزار و 352 داوطلب حاضر در این  آزمون6 هزار و سیصد و هفت نفر داوطلب زن و 2 هزار و نهصد و 92 نفر دواطلب مرد بودند .