جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

بررسی فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و اینترنت در اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و اینترنت در اراک

بررسی فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و اینترنت

بررسی فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و اینترنت در اراک

 

قاسمی رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر اراک در همایش بررسی شبکه های اجتماعی گفت : گسترش اینترنت و ظهور فضای مجازی در جامعه موجب بروز فرصت ها و تهدید های بسیاری   شده   که معادلات  ارتباطات سنتی اطلاعات را به هم زده که بدترین پیامدها  آن به خطر انداختن حریم خصوصی افراد و یکی از بهترین آنها تسهیل و تسریع ارتباطات و تبادل اطلاعات است.   
 کرمی دبیر همایش هم شناسایی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نقش آن در تامین امنیت و آگاهی خانواده ها ، شناسایی راه کارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد