جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

بررسی آسیب های فرهنگی واجتماعی در جلسه شورای اداری فراهان

در جلسه شورای اداری فراهان بر ضرورت توجه و رسیدگی به نیازها، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه شهری و روستایی وهمچنین دانشگاه ها بر اساس یافته های دقیق علمی تاکید شد.

فتح آبادی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در این جلسه با اشاره به چالش ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی ودانشگاه ها ,به ارائه گزارشی تحلیلی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه ها و برخی آسیب ها و چالش هایی که در این راستا وجود دارد پرداخت. وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در جذب مشارکت های مردمی و پرداختن به بحث آسیب های اجتماعی ، خاطر نشان کرد : تقویت بنیه معنوی و روحانی در افراد باعث کاهش آسیب ها و پیشگیری از آن می شود.