حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اشتغال در روستای کودزر مشک آباد - نمایش محتوای خبر

 

 

اشتغال در روستای کودزر مشک آباد

شناسه : 348639156

دانلود

 آقای گنجی کارآفرینی که اشتغال را به روستای کودزر مشک آباد آورد