دوستان گرامی و هم استانی های عزیز

لطفا کمی همراه ما باشید

درپایین هرمطلب از متون داخل سایت یک لینک دیدگاه هست که با کلیک روی گزینه"دیدگاه یا نظر"میتوانید مطالب خودراارسال کنید و یا ازطریق فرم زیر ما را در بهتر شدن یاری نمایید. مشتاقانه منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.

باتشکر فراوان - markazi.irib.ir

Text to Identify

پلهای ارتباطی شبکه آفتاب

 

روابط عمومی:

تلفن گویا:  162, تلفن:33432161

پيامك: 30000863

ارتباط با سیـما:

پيامك: 30000862                 تلفن: 34130002

ارتباط با صـدا:

پيامك: 30000861                  تلفن: 34132112

ارتباط با خبـر:

پيامگیر صوتی: 33432100        تلفن: 34132323

کانال سروش خبرگزاری: sapp.ir/markaziirib

 

فضـای مجـازی مرکـز

ارتباط با سايـت : 

تلفن: 33432167

ایمیل: aftab[at]markazi.irib.ir

کانال سروش شبکه آفتاب: sapp.ir/shabakehAftab

کانال سروش آفتاب انقلاب sapp.ir/Aftabeenghelab

کانال سروش خبرگزاری شبکه آفتابsapp.ir/markaziirib

 

آدرس مرکـز:

اراک بلوار منابع طبیعی -صدا و سیمای استان مرکزی-صندوق پستی 444

تلفنخانه مرکز: 33432000