سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

  تاکید بر نهادینه کردن اخلاق حرفه ای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم - نمایش محتوای خبر

 

 

  تاکید بر نهادینه کردن اخلاق حرفه ای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم

  تاکید بر نهادینه کردن اخلاق حرفه ای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم

  تاکید بر نهادینه کردن اخلاق حرفه ای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم

در همایش توانمندسازی کمیته های اخلاق در پژوهش زیست پزشکی کشور در اراک بر ارایه خدمات مطلوب تر و رعایت اخلاق حرفه ای این بخش  تاکید شد .

مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی ایران  در این همایش گفت : اخلاق حرفه ای و تحول آموزش پزشکی از ارکان زیربنایی سلامت است و اخلاق در حوزه های پژوهش پزشکی و سیاست گذاری سلامت از اصول محوری است که باید با حساسیت لحاظ شده و ارتقا یابد.

دکتر شمسی اخلاق پزشکی را موجب هم افزایی در پرداختن به مسائل اخلاقی این حوزه دانست و افزود: در کنار نشست های اصلی، کارگاه ها و برنامه های متنوع دیگری به همت معاونت تحقیقات و فناوری و نیز معاونت فرهنگی اجرا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم در این همایش گفت: اخلاق و علم پیوستگی عمیقی با هم دارند و در صورتی که در علم و پژوهش ،شاخصه های اخلاق لحاظ نشود، زیان های که به علم وارد می شود قابل جبران نیست.

دکتر حسن طاهر احمدی : کارنامه حوزه سلامت دولت در استان مرکزی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :  در آستانه سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان مرکزی انتظار است که به زیرساخت های حوزه سلامت نگاه ویژه شود.