رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

یوسف خان سپهدار - نمایش محتوای صدا

 

 

یوسف خان سپهدار

یوسف خان سپهدار

 

یوسف خان سپهدار


یوسف خان سپهدار بانی شهر سلطان آباد عراق (اراک). وی در سال 1222 ه.ق منصب سپهداری یافت و به حکومت عراق ( اراک) منصوب شد. درسال 1240 که فتحعلیشاه سلطان محمد میرزا پسر سی و هشتم خود را در سن سیزده سالگی ملقب به سیف الدوله کرده و به حکومت اصفهان فرستاد یوسف خان سپهدار به وزارت او تعیین شد و به اصفهان رفت و در همین سال از دنیا رفت و منصب وی را به پسرش غلامحسین خان که آن موقع حاکم اراک بود، دادند

کلمات کلیدی:

یوسف خان سپهدار، سلطان آباد عراق، سپهدار،


Kay words

Yousof Khan Sepahdar, Soltan Abad, Sepahdar