رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

یاد یار(خاطره ای از امام (ره)2) - نمایش محتوای صدا

 

 

یاد یار(خاطره ای از امام (ره)2)

یاد یار(خاطره ای از امام (ره)2)

 

خاطره ای از امام خمینی (ره)

یاد یار

این خاطره از زبان یکی از یاران امام خمینی ره به نام سید محمد هاشمیان که همیشه در منزل امام و در کنار ایشان بودند، بیان شده است.

کلید واژه ها:

امام خمینی ، سید محمد هاشمیان، یاران امام

Kay words:

Imam Fellowship, Siyed Mohamad Hashemian. Imam Khomini