رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

یاد یار(خاطره ای از امام-ره- )1 - نمایش محتوای صدا

 

 

یاد یار(خاطره ای از امام-ره- )1

یاد یار(خاطره ای از امام-ره- )1

 

خاطره ای از امام خمینی (ره)

این خاطره از زبان یکی از یاران امام خمینی ره به نام سید محمد هاشمیان که همیشه در منزل امام و در کنار ایشان بودند، بیان شده است.

کلید واژه ها:

امام خمینی، سید محمد هاشمیان، یاران امام،

Kay words:

Imam Fellowship, Siyed Mohamad Hashemian. Imam Khomini