گیاه گل گندمی

 

اسم علمی گیاه گندمی Chlorophytum comosum ، از خانواده Liliaceae می باشد.

گل گندمی گلی سر سبز و زیبا برای فضای سبز خانه شماست .ارتفاع این گیاه در حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر می رسد. برگهای خطی و باریک آن حدود ۲۵ سانتی متر طول دارد و به صورت نوارهای سبز ی به نظر میرسد که در میان هر یک نوار سفید رنگی مشاهده می شود در بعضی از گونه ها برگها سفید و قسمت میانی سبز میباشد. در تابستان گیاه گندمی به گل می دهد و دمگل طویلی به طول ۶۰ سانتیمتر دارد. گل آذین آن به شکل پانیکول بوده و گلهای سفید و ستاره ای آن دارای قطری حدود ۵/۲ سانتیمتر هستند. در انتهای دمگل و نزدیک گل، گیاهچه های جدید نیزتولید می شود که می توان آنها را از گیاه جدا نموده ، ریشه دار کرد.

گل گندمی را باید نزدیک پنجره قرار داد، زیرا چنانچه دور از نور قرار بگیرد، برگهایش طویل می شوند که چندان زیبا نیست. گیاه جالب گندمی یا سنجاقی را میتوان به روشهای مختلف تكثیر كرد. گیاه مادری ، ساقه های بلند و رونده ای تولید می كند كه دسته های كوچك برگ را با خود دارد این گیاهچه های كوچك می توانند با قرار گرفتن در مجاورت خاك ریشه بدهند. زمانی كه ریشه دهی به اندازه كافی انجام شد و گیاه توسعه یافت، می توانید ارتباط ساقه را با پایه مادری، قطع كنید تا مستقل شود.

این گیاهچه ها ، در آب نیز می توانند ریشه دهند و به تنهایی و جدا از پایه مادری، در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده شده و در خاك قرار بگیرند. بهترین زمان تكثیر ، فصل بهار و تابستان است و گیاهچه ها باید در دمای 18 تا 20 درجه سانتیگراد با نور مناسب ولی دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود. این گیاه به نور کم تا متوسط، گرمای معمولی ، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای ۰تا ۷۰ درصد و خاک قلیابی احتیاج دارد. کود مورد نیاز گندمی را میتوان به میزان ۲ گرم در لیتر، هر هفته یکبار، از فروردین تا مهر، مورد استفاده قرار داد.

خاک مناسب برای این گیاه مخلوطی از خاک باغچه و ماسه، خاک مناسب رشد این گیاه می باشد. در صورتی كه مشاهده كردید وسط گیاه از قاعده برگها، پوسیده است، آبیاری بیش از اندازه انجام داده‌اید و باید آبیاری را قطع كنید. برگهای نرم و شفاف در اثر هوای خیلی سرد ایجاد می شود. قهوه ای شدن نوك برگها نیز مربوط به تشنگی یا اشعه مستقیم آفتاب است. اگر برگهای گیاه سجافی، ضعیف و لاغر و طویل و كم و بیش خشك شدند و رنگ خود را از دست دادند و یعنی درجه حرارت خیلی بالاست. می توانید برای جبران این ضایعه، گلدان را به محل خنكتری منتقل كنید و 15 دقیق درون تشت بگذارید. محیط تاریك می تواند نوار سفید برگ را محو كند. سعی كنید با تغذیه مصنوعی مناسب جلوی ضعف و پژمردگی گیاه را بگیرید. در صورت دیدن حشرات سبز رنگ كه حاشیه برگ را میخورند، هر 14 روز یكبار گیاه را سمپاشی نمایید.