جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گیاه سریش - نمایش محتوای صدا

 

 

گیاه سریش

گیاه سریش

 

گیاه سریش


 

 

نام یک سرده از گیاهان گلدار است. ریشهٔ این گیاه ضخیم و لعاب‌دار است. سیستم ریشه‌ای این جنس شامل یک ریزوم کوتاه ضخیم و راست چسبیده به تعدادی ریشه‌های کلفت شبیه به بازوان یک ستارهٔ دریایی است که از مشخصات بارز شناسایی این گیاه‌است. همهٔ برگ‌های دراز و باریک گیاهان این جنس نیز بصورت مجتمع بزرگ برگ‌های قاعده ای نمایان می‌شوند. گل‌ها به رنگ‌های صورتی، سفید، زرد، مایل به سبز تا سبز متمایل به قهوه‌ای در طول یک خوشهٔ خیلی بلند و در روی یک ساقهٔ بی‌برگ قرار گرفته‌اند. میوه کپسول این گیاهان مدور و بعضی مواقع دراز است که در هنگام رسیدن با سه شکاف شکفته می‌گردد. داخل کپسول دانه‌های سه وجهی است که در بسیاری از گونه‌ها دارای پره‌های غشایی واضح است.

این گیاه برای درمان ناراحتی های کبدی، و زردی و ضدعفونی محل جوش یا ضخم در بدن مورد استفاده دارد.

کلید واژه ها:

خواص گیاه سریش، گیاه چسبنده، ناراحتی های کبدی، ضد عفونی کننده


Kay words:

Plant of Sirish, plant of Adhesive