رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

گیاه دارویی علف هزار برگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاه دارویی علف هزار برگ

گیاه دارویی علف هزار برگ

 

گیاه دارویی بومادران که به علف هزار برگ معروف است 30 تا 50 سانتي متر ارتفاع دارد که برگهاي آن از کرک پوشيده شده و محل رويش آن ارتفاعات البرز به ويژه دماوند، گچسر، کندوان، پلور، اروميه و تبريز است . بطور سنتي در درمان کوليک، هيستري، صرع، روماتيسم و پيشگيري از پيري زودرس پوست مفيد است .

اين گياه بر فعاليت تنفسي نوتروفيل هاي انسان اثر مهاري دارد که توجيه کننده خاصيت ضد التهابي آن است. اثر ضد التهابي اين گياه با داروي ايندومتاسين قابل مقايسه است .

همچنين بومادران از زخم معده ناشي از ايندومتاسين و اتانل در موش صحرايي پيشگيري مي کند و باعث التيام زخم معده ناشي از اسيداستيک در موش صحرايي شده است و سودمندی گیاه برای كاهش اضطراب است.


کلید واژه ها: بومادران، درمان اضطراب، گیاهان دارویی، علف هزار برگ