رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

گیاهان دارویی هفتاد قله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاهان دارویی هفتاد قله

گیاهان دارویی هفتاد قله

 

دشت ها و دره های هفتاد قله گل ها و گیاهان دارویی بسیاری را پرورش می دهد . در بررسی فلور منطقه هفتاد قله در سه دوره رویش کامل که 25 گونه از گیاهان نهاندانه شناسایی شده است 36 خانواده شامل 129 جنس و 175 گونه گیاه دولپه ای، 5 خانواده شامل 24 جنس و 30 گونه تک لپه ای دیده شده است. بیشترین نوع گونه ای هم به ترتیب مربوط به خانواده های کاسنی، نعناع، شب بو، گندمیان، پروانه آسا، میخک، گاوزبان، لاله، میمون و آلاله است