رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

گویش خلجی - نمایش محتوای صدا

 

 

گویش خلجی

گویش خلجی

 

گویش خلجی


نام گویشی است که بخش های از مناطق حد فاصل استان مرکزی (شهرستان آشتیان) و استان قم به آن صحبت می کنند. این گویش خلجی ترکیبی از کلمات ترکی و سایر گویشهاست به گونه ای که هرکسی نمی‏تواند عبارت های آن را متوجه شود. خلج زبانها در منطقه خلجستان ساکن هستند.

کلید واژه ها:

زبان خلج، استان مرکزی، شهرستان آشتیان، استان قم، خلجستان


Kay words:

Khalaj dialect, Markazi province, Khalajestan