رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

گل نیلوفر آبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گل نیلوفر آبی

مدت پادکست : 0:44


گل نیلوفر آبی گیاهی است آبزی، زیبا و پایا، دارای برگ های بزرگ و پهن و قلبی شکل به پهنای ۳ تا ۳۰ سانتی متر که در سطح آب و یا در آب غوطه ور هستند با دمبرگ های استوانه ای بلند که از ریشه آبی ضخیمی بیرون می آیند.

این گل دارای گل های منفرد، درشت، زیبا به رنگ سفید و انواع رنگ های دیگر که در هر گل ۳ تا ۵ کاسبرگ و تعداد زیادی گلبرگ و پرچم دیده می شود گل ها دارای پایه بلندی بوده و در بالای سطح آب می شکفند. میوه آن به صورت کپسول تخم مرغی شکل گوشتداری است که در آن دانه های آردی نیلوفری به تعداد زیادی قرار دارد.

این گیاه در آب های راکد، مرداب و یا آب هائی که جریان کندی دارند می روید و به علت زیبائی گل های خود مورد توجه شدید مردم قرار دارد البته می توان در استخر و برکه های خارج از گل خانه نیز آن را پرورش می داد.

تکثیر آن در زیر آب و در کف برکه ها و جائی که بذر نیلوفر آبی قرار دارد حاصل می شود.
گل نیلوفر ضد تشنج، مسکن، قابض و کمی خواب آور، بند آورنده خون، ضد اسهال، معرق و کاهش دهنده ضربان قلب می باشد. برای مداوای سرخچه، سرخک و آبله مفید است.
کلمات کلیدی: گل نیلوفر،گیاه، برگ های بزرگ، گل های منفرد، آب های راکد، ضد تشنج

 

" در نگاه بیشتر ببینید "