سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

گفتگوی ویژه خبری – سرما و یخبندان و مشکلات مردم - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری – سرما و یخبندان و مشکلات مردم

 

 

 


بارش نعمت الهی درروزهای اخیرموجب خوشحالی مردم و امیدواری برای جبران بخشی ازخشکی منابع آبی شده است امابارش برف مشکلاتی را برای ساکنان شهرها و روستاها درپی داشته که می شود با تلاش مسئولین وهمکاری مردم به آسانی مشکلات را حل کرد.

اینروزها برف گرفتگی، یخبندان ولغزندگی جاده های برون شهری، خیابانها، کوچه هاومعابردرون شهری از عمده مشکلاتی است که موجب کندی ترددشده ودربرخی اوقات خطراتی رابرای مردم ایجاد و موجب نارضایتی آنها شده است.

اگرچه مسئولین تلاش خودرابرای کمک به مردم و رفع مشکلات انجام داده اند امادراین روزهامسئولین چه تدابیری راباید بی اندیشند که خدمات رسانی درحوزه های شهری وبرون شهری به موقع انجام پذیرد؟

چراباوجودپیش بینی های کارشناسان هواشناسی درزمینه بارندگیها، دربرخی ازمناطق استان بویژه در جاده های بین شهری مسئولان هنگام بارش برف غافلگیرشدند؟

مسئولان استانی درهنگام بارش برف وموارد این چنینی چه اقداماتی برای بهره مندی مردم ازامکانات حمل ونقل عمومی انجام می دهند؟

علت اصلی وپنهان حوادث اخیرجاده های استان چیست و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

پاسخ به این سوالات وپرسشهای خود را اززبان مسئولان وکارشناسان برنامه این هفته گفتگوی ویژه خبری دریافت کنید.


سوالات مدیرکل راه وشهرسازی:

_در روزهای گذشته حوادث ناگواری درجاده های استان بوقوع پیوست، علت این حوادث راچه می دانید؟ چقدراداره کل راه وشهرسازی رادروقوع حوادث خونین جاده ای مقصرمی دانید؟

چه کسی پاسخگوی ضعف نظارت برعملکردبخش خصوصی درجاده هاوبزرگراههای استان است؟

_وظیفه اداره شما درحفظ ونگهداری بزرگراه ساوه همدان و اراک ساوه چیست؟آیا کشته شدن چندنفراز هموطنان دراین مسیرها ناشی ازنظارت ضعیف شما نیست؟چه کسی پاسخگوی خانواده آنهاست؟

_ پاکسازی جاده ها وبزرگراهها وظیفه چه دستگاهی است؟ چراعملیات برف روبی ونمک پاشی جاده ها درروزهای برفی بموقع انجام نمی شود؟

_اگر راهداران بخوبی وظایف خود را انجام می دهند چرا در گردنه های برفگیرهرسال شاهد کندی تردد، تصادفات ناگوار وگرفتارشدن مردم در برف و کولاک هستیم؟

_کمربندی جنوبی اراک محل تردد خودروهای سنگین وبخشی ازجاده ترانزیت کشوراست ،دربارندگی اخیرامکان تردد با سرعت 20 کیلومتر هم درکمربندی جنوبی اراک وجود نداشت وجاده بسیارلغزنده بودچه مرجعی پاسخگوی این مشکل است؟

_اگراین کمربندی به شهرداری تحویل شده وجزءمحدوده شهر است چرا اجازه داده می شود خودروهای سنگین ازداخل آن تردد کنند؟چراکمربندی مالک آباد تاپتروشیمی بلاتکلیف مانده وکارساخت آن پس از یک دهه متوقف مانده است؟

_اینروزها اگرسری به این کمربندی بزنید مشاهده می کنید که دراثرنمک پاشی آسفالت درمحدوده ورودی شهرک رضوی(گردو)کاملا تخریب وعلاوه برکندی رفت وآمدهرروزچنددستگاه خودرو با یکدیگرتصادف می کنند اصولا مقوله نظارت وکارکیفی درطرحهای عمرانی دراستان زیاد جدی گرفته نمی شود نظر شما چیست؟

_ دراین ایام برفی شما چگونه برعملکرد پرسنل زیرمجموعه خود نظارت می کنید؟

_بخشی ازتصادفات جاده ای ناشی ازنبود روشنایی دربزرگراهها است ،چقدرتامین روشنایی بزرگ راههای استان دراولویت کاری شما قراردارد؟

_آیاماشین آلات برف روب وراهسازی استان با استانداردهای روز ونیاز استان مطابقت دارد؟

_برای حل مشکل تردد روستائیان درروزهای برفی چه کرده اید وچه برنامه ای دارید؟

_فکرنمی کنید فعالیت هلال احمردرامداد رسانی جاده ای به مردم بیشترازراه وشهرسازی است؟


سوالات مدیرعامل هلال احمر استان:

_دراین ایام سرد وبرفی برای کمک به مردم ومسافران جاده ای چه پیش بینی هایی راانجام داده اید؟

_آیا پایگاههای هلال احمر وتجهیزات آنها پاسخگوی نیازمردم هست؟

_آیا امکان درمان مصدومان تصادفات جاده ای درپایگاهها فراهم است؟

_چرا ازبالگرد برای کمک به حادثه دیدگان استفاده نمی کنید؟

_مهمترین علت حوادث خونین محورساوه به تهران ازنظرشما چیست؟


سوالات شهردار:

_چرا اینروزهادرخیابانهای شهربه راحتی نمی توان حرکت کرد ویک روزپس ازبارش برف شهرداری اقدام به پاکسازی خیابانها با ماشین آلات خود کرد؟

_آیاشهراراک تاکسی کم دارد؟علت افزایش کرایه وحمل مسافربصورت دربست بوسیله تاکسیها چیست؟ آیاشهرداری نباید براین مسئله نظارت داشته باشد؟

_چراتعداد اتوبوسها درروزهای برفی کم است ومردم ناچارمی شوند درسرما وزیر برف به خودروهای شخصی باچندبرابر کرایه روی آورند؟

_قبول دارید که عدم نظارت شهرداری برحمل ونقل عمومی موجب تردد مردم با خودروهای شخصی وآلودگی بیشترهوای اراک می شود؟

_درروزهای برفی تردد ماشینها درزیرگذرها بامشکل روبرو می شود،شیب زیرگذرهای شهری براساس چه استانداردی طراحی شده است؟

_ کارگران شهرداری اقدام به پاشیدن برف بلوارها درخیابانها وکندی تردد مردم می شوند چرابجای استفاده ازاین روش ازخودروهای مجهز برف خورکه برف راذوب می کند استفاده نمی کنید؟

_مردم مناطق حاشیه نشین بیشترین مشکل رادرروزهای برفی دارند چرا همه امکانات شهرداری به خدمت رسانی به مناطق مرکزی شهر وبرخی خیابان ومحله های اسم ورسم دارداختصاص یافته است؟