سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

گفتگوی ویژه خبری – بررسی مشکلات زیست محیطی استان مرکزی - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری – بررسی مشکلات زیست محیطی استان مرکزی

 

   
 

 

 


 

از چند سال پیش به این سو به مرور نام اراک در کنار ویژگیهای صنعتی‎اش به عنوان شهری آلوده از نظرآب وهوا در رسانه‎ها وکشور مطرح شده است.
با توسعه زیر ساختهای صنعتی شهر اراک به عنوان یک شهر صنعتی مورد توجه قرار گرفت وبه همین دلیل به یکی از مهاجر پذیرترین شهرهای کشور تبدیل شد.
 تمرکز فعالیت‎های صنعتی ادامه یافت و اراک به وضعیت کنونی رسید،یعنی شهری که درسال گذشته هر دو روز یکبار باهوایی درحد هشداروآلودگی زیست محیطی بالا روبرو بود.
 در سالهای اخیر چندین نوبت هم گفته شد که این شهر آلوده‎ترین شهر کشور است اما مدیران شهری و حتی مدیران ارشد شهر اراک موضوع آلودگی را جدی نگرفتند و روز به روز بر میزان آلودگی افزوده شد تا به وضع کنونی رسید.
 در کنار این بی‎توجهی‎ها تخریب قانونی و غیر قانونی محیط زیست هم ادامه یافته است.
در کمتر کشوری در دنیا می‎توان مشاهده کرد که جنگل ودرختان را قطع کنند و به جای آن پمپ بنزین و پمپ گازیا خیابان بسازند.
با اذعان به روند روبه افزایش آلودگی درکلان شهراراک مسئولان استان برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا ومحیط زیست چه برنامه ای پیش بینی یا دردست اجرا دارند؟
سهم اراک ازاعتبارات ملی مقابله با آلودگیهای هوا ومحیط زیست چقدراست؟
تغییراستاندارد آلودگی هوا از90 به 150 میکروگرم برمترمکعب با هدف خدمت به مردم یا جلب نظر مساعد مسئولان انجام شده است؟
برای جلوگیری ازتخریب تالاب میقان اراک،حفظ واحیاء مناطق حفاظت شده و مقابله با واحدهای آلاینده  چه راهکاری رااتخاذ کرده است؟
پاسخ به این سوالات وپرسشهای شما بینندگان همیشگی برنامه گفتگوی ویژه خبری را ازمیهمان این هفته برنامه خواهیم شنید؟


سوالات:
_ازنظرشما آلودگی محیط زیست وهوا چه معنایی دارد؟آیا با تغییر استانداردهای زیست محیطی می توان وضعیت هوا رامثبت وگل وبلبل نشان داد؟
_چرا استاندارد آلودگی هوا از90 به 150 میکروگرم برمترمکعب تغییرکرد؟ آیا منظور شما خدمت  به مردم یا جلب نظر مساعد مسئولان بوده؟
_ با توجه به روند روبه افزایش آلودگی درکلان شهراراک ،برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا ومحیط زیست چه اقداماتی انجام داده وچه برنامه ای دارید؟
_بیشترین سهم آلودگی درشهراراک متعلق به چه بخشی است وسهم دیگربخشها چقدراست؟
_منشاء آلودگیهای اراک کجاست؟آیامنشاءآلودگیها بیشتردرون استانی است یا برون استانی؟
_ ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی چقدردرآلودگی محیط زیست تاثیردارد؟
_برای جلوگیری ازتخریب فضای سبز وقطع درختان محیط زیست چه وظیفه ای دارد؟جنگلهای پشت استانداری  وجنگلهای مسیر خیابانهای مقابل دانشگاه آزاد ومنطقه قنات با چه مجوزی قلع وقمع شد؟
_تغییرسامانه سوخت نیروگاه به گازطبیعی مقطعی است یا ادامه دارد؟
_برای توسعه فضای سبز درسطح استان بویژه شهرهای صنعتی مثل اراک،ساوه ودلیجان چه فکری شده است ؟
_چرامحیط  زیست درمقابله با کارخانه آلومینیوم سازی وتعطیلی واحدهای آلاینده این کارخانه همواره ضعف داشته ونتوانسته احکام قانونی صادره را اجراکند؟مصوبه انتقال واحد آند سازی این کارخانه چند سال دیگر اجراخواهد شد؟
_توزیع بنزین یورو چهار درچه مرحله ای قراردارد وآیا این بنزین درهمه جایگاههای بنزین استان عرضه می شود؟
_محیط زیست استان در کنترل پسابهای صنعتی واحدهای تولیدی استان چقدرموفق بوده وچه مشکلاتی را فرا رو دارد؟
_برای گاز سوزشدن خودرو های عمومی وشخصی وافزایش جایگاههای سی ان جی دراستان امسال برنامه ای دارید؟
_ آلودگی صوتی بخشی ازآلودگیهای قابل مشاهده درشهرهای بزرگ استان است وبخش عمده آن متعلق به صنایع ومشاغل مزاحم است برای رفع این نوع آلودگی چه کرده اید؟


سوالات مرکزبهداشت استان:
_چه ارتباطی بین افزایش جمعیت بیبماران وآلودگیهای زیست محیطی وجود دارد؟
_ بیشترین عامل افزایش بیماران سرطانی دراراک چیست ؟ آیا افزایش آماربیماران سرطانی بدلیل افزایش آلودگی هوا درشهراراک صحت دارد؟  توضیح دهید؟
_شلیع ترین بیماریها وبیشترین عامل بیماری زا دراستان مرکزی چیست؟
_مرکزبهداشت استان برای کنترل بیماریهای ناشی ازآلودگیهای زیست محیطی چه اقداماتی را انجام داده یا دردست اجرا دارد؟
_ارزیابی شما ازآب وغذای مصرفی مردم چیست وچه اندازه موادغذایی مصرفی مردم با استانداردهای تغذیه مطابقت یا مغایرت دارد؟