جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

گفتگوی ویژه خبری- هدفمندی یارانه ها - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگوی ویژه خبری- هدفمندی یارانه ها

 

 

 مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها درحالی کلیدخورده که دولت تلاش می کند باهمراهی مردم،مصرف انرژی راساماندهی وقیمت حاملهای انرژی رابراساس مصوبه مجلس اما باشیبی ملایم اصلاح نماید.

همزمان بااجرای این مرحله تلاش دولت کاهش تورم،توسعه بهداشت وسلامت عمومی جامعه وتوزیع عادلانه کمک های نقدی بین نیازمندان واقعی است.

براین اساس آن بخش ازجامعه برای دریافت این کمک ها در اولویت بیشتری هستندکه سطح درآمد آنها پایین وجزءاقشارآسیب پذیربوده یا مددجوی زیرپوشش نهادها وسازمانهای حمایتی باشند.

ازآنجا که منابع محدود است باید درتوزیع کمک ها نیز،اولویت ها رعایت شودتارفاه حاصل از پرداخت یارانه ها در اختیار فقرا قرار گیرد.

با توجه به تصمیم دولت ومجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها،بهترین روش برای حذف اقشار پردرآمد و بی نیاز از دریافت یارانه نقدی چیست؟

مردم همیشه درصحنه ونوعدوست کشورکه همواره درامورخیریه مانند ساخت مسجد،مدرسه وکمک به نیازمندان پیشتازند دراین مرحله ازاجرای طرح هدفمندی چگونه می توانند درامرخیرکمک به نیازمندان دولت راهمراهی کنند؟

انصراف توانگران ازدریافت یارانه چه آثاری درتوسعه خدمات درمانی واجتماعی دارد؟

حذف اقشارپردرآمد درتولید،کاهش بیکاری،رونق اقتصادی وتحقق اقتصادمقاومتی چقدراثرگذاراست؟

کارشناسان اقتصادی دربرنامه امشب گفتگوی ویژه خبری به این سوالات پاسخ خواهند داد.

سوألات:

_آیا آماری از تعدادیارانه بگیران دراستان مرکزی دارید؟اگربخشی ازاین افراد ازدریافت یارانه خود داری کنند چقدربه اقتصادکشورکمک می شود؟

_ چرا دولت دراین مرحله برانصراف اقشارپردرآمدازدریافت یارانه تاکید می کند؟

_مردم چگونه می توانند درترغیب سایراقشارجامعه برای انصراف ازدریافت یارانه همکاری کنند؟

_طرح پرداخت یارانه به نیازمندان تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟

_آیامنابع درآمدی که اقشارپر درآمد درقالب یارانه دریافت می کنند با تصرف بیت المال تفاوتی دارد؟ نظرمراجع تقلید دراین زمینه چیست؟

_انصراف ازدریافت یارانه چه ارتباطی با توسعه خدمات درمانی واجتماعی دارد؟

_آیا دولت توانایی شناسایی افراد پردرآمد جامعه رادارد؟چگونه اینکارانجام می شود؟

_حذف اقشارپردرآمد دررونق تولید،کاهش بیکاری،مهارتورم،رونق اقتصادی وتحقق اقتصادمقاومتی چقدراثرگذاراست؟

_ اطلاعاتی که مردم درباره درآمد خود اظهار می‌کنند چگونه مبنای سنجش اعتبار آن‌ها در برخورداری از تسهیلات قرارمی گیرد؟

_اگردرخانواده ای سرپرست خانوارقصد انصراف داشته وبرخی ازاعضای خانواربخواهند یارانه بگیرند چگونه می توانند انصراف یا تمایل خود رااعلام کنند؟

_ افزایش قیمت انرژی چقدردررشد درآمد دولت وکمک به پرداخت یارانه ها اثرگذاراست؟

_ چه ارتباطی بین آلودگی هوا،اصلاح قیمت حاملهای انرژی وهدفمندی یارانه هاوجود دارد؟

_ آیا با کاهش یارانه بگیران می توان امیدواربود که شبکه حمل و نقل عمومی اصلاح شود؟

_آیا دولت می تواندمنابع حاصل ازانصراف درهراستان رادربخشهای بهداشت ودرمان ،توسعه بخش تولید واشتغال همان استان هزینه کند؟

_منابع درآمدی اجرای طرح در رشد حقوق و دستمزد وکاهش هزینه بنگاه های اقتصادی چقدراثرگذار خواهدبود؟

 

==============