سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

گفتگویویژه خبری – بررسی اجرای طرحهای عمرانی استان در دهه فجر - نمایش محتوای خبر

 

 

گفتگویویژه خبری – بررسی اجرای طرحهای عمرانی استان در دهه فجر

 

 

 


 

بررسی وضعیت اجرای طرحهای عمرانی استان در دهه فجر

دهه فجرفرصت مناسبی برای تشریح دستاوردها وبررسی مشکلات پیش روی مسئولان است.

یکی ازبرکات این ایام بهره برداری ازصدها طرح عمرانی درجای جای استان وخدمت رسانی بهتربه مردم است.

درکنارآثار و برکات طرحهای عمرانی، لازم است مدیران قبل ازتحویل وافتتاح طرحها ازکیفیت ورعایت استانداردهای لازم دراجرا وساخت آگاه بوده وبرروند اجرانظارت کامل داشته باشند چراکه همواره شاهدیم بی دقتی یاعجله درافتتاح طرحهای عمرانی موجب شده درکمترین زمان پس ازبهره برداریها طرحها بامشکلات روبرو ونیازمند مرمت یانوسازی شوند.

علاوه برطرحهای دهه فجرسایرطرحهای عمرانی نیز بامشکلات ساختاری روبروهستند وآثار وتبعات برخی ازاین طرحهامانند جاده های برون شهری مرگ بار وخسارت آفرین است.

باتوجه به اینکه لازمه ساخت واجرای هرطرح نظارت ورعایت نکات مهندسی ساخت است چرا نظارتها درهنگام ساخت جدی گرفته نمی شود؟

چرازمان ساخت وتکمیل طرحهای عمرانی دراستان طولانی ودرازمدت است؟

علت اصلی تاخیردربهره برداری برخی طرحها مانند کمربندی ملک آباد به پتروشیمی درشهراراک چیست؟

چراطرحهای عمرانی دردست ساخت درشهر اراک به عنوان مرکزاستان نابسامان بوده وروند ساخت آنها به کندی پیش می رود؟

دراجرای طرحهای عمرانی چقدربه مباحث فرهنگی وزیست محیطی توجه می شود؟

الگوی سبک زندگی ایرانی و اسلامی درساخت وتوسعه شهرها چه جایگاهی دارد؟

پاسخ به این سوالات وپرسشهای دیگری از زبان شما را ازکارشناس این هفته برنامه گفتگوی ویژه خبری دریافت خواهیم کرد.


سوالات:

_چه تعداد طرح عمرانی دردست اجرا دراستان داریم؟

_دردهه فجرامسال چه تعداد طرح عمرانی دراستان به بهره برداری می رسد؟

_مهمترین مشکل درساخت وبهره برداری طرحهای عمرانی دراستان چیست؟

_میانگین ساخت وبهره برداری از طرحهای عمرانی در استان سالانه چه تعدادطرح است؟

_آیا به جای آغاز ونیمه کاره گذاشتن دهها طرح دراستان بهترنیست ازتعدادطرحها کاسته وتمرکز بر روند ساخت چند طرح داشته باشیم؟

_چرا طرحهای عمرانی درمرکزاستان ناقص،نیمه کاره یا بامشکلات مختلف اجرا شده ومثل جاده کمربندی جنوبی که آسفالتش شخم شده نیازمند نوسازی ومرمت هستند؟

_بالاخره مشکل کمربندی ملک آبادبه پتروشیمی کی حل می شود؟چرا ورودی کمربندی ازمقابل پتروشیمی ساخته نمی شود؟

_اجرای طرح جامع شهرخمین که جزء مصوبات دولت است درچه مرحله ای قرار دارد؟آیا این طرح اجرا یاتکمیل می شود؟

_برخی جاده های استان مانند اراک به خمین،محلات به دلیجان وجاده های روستایی به کشتارگاه تبدیل وهرسال تعداد زیادی ازهم استانیها ومردم سایرنقاط کشوردرآنها جانشان راازدست می دهندشما چه طرحی برای تعریض،استانداردسازی وحل مشکل این محورها دارید وگیراصلی کارکجاست؟

_بسیاری ازطرحهای عمرانی پس ازبهره برداری نیازمند مرمت وبهسازی هستند چرادراجرای طرحها مقوله نظارت جدی گرفته نمی شود؟چه مجازاتی برای تنبیه پیمانکار وناظران کم کاردرنظرگرفته اید؟

_یکی ازمهمترین مشکلات اغلب شهرهای استان ازاراک به عنوان مرکز استان گرفته تا سایرشهرهای دور نداشتن سیمای شهری است آیا می توان امیدواربود که درزمان مسئولیت شما سیمای شهرهای استان چهره قابل قبولی گرفته وبه حداستانداردبرسد؟

_ دراجرای طرحهای عمرانی مباحث فرهنگی وزیست محیطی چه جایگاهی داشته وچقدربه آنها توجه می شود؟

_درساخت وتوسعه شهرها چقدرالگوی سبک زندگی ایرانی و اسلامی مدنظر قرارمی گیرد؟

 

 

============================================