گزیده بیانات مولای متقیان علی (ع)

 

گزیده ای از بیانات مولای متقیان حضرت علی (ع)