جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

کنترل 450 میلیون متر مکعب روان آب - نمایش محتوای خبر

 

 

کنترل 450 میلیون متر مکعب روان آب

کنترل 450 میلیون متر مکعب روان آب

کنترل 450 میلیون متر مکعب روان آب

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت : در مقایسه با روان آبی که قابل کنترل برای آبخیزداری می باشد ما توانایی کنترل 450 میلیون متر مکعب روان آب داریم که امسال حدود 90 هزار متر مکعب را کنترل کردیم

یوسفی گفت : ما در 30 سال گذشته حدود 47 میلیارد تومان اعتبارات ملی و استانی داشتیم که در مجموع می تواند 100 میلیون متر مکعب آب را کنترل کند و تخصیص اعتبارت ملی و استانی در سال گذشته حدود 5 میلیارد تومان بوده است

وی گفت : بیشترین میزان بارش در شهرستان خنداب با 220 میلی متر مکعب آب و عمده ذخیره آب به ترتیب در شهرستان های شازند اراک و تفرش وخمین و ساوه بوده است .