جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

کمیته بحران شهرستان کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

کمیته بحران شهرستان کمیجان

کمیته بحران شهرستان کمیجان

کمیته بحران شهرستان کمیجان

 

در کمیته بحران شهرستان کمیجان به حفظ محیط زیست و دفن بهداشتی پسماندهای شهری و روستایی وکشاورزی تاکید شد.

میوه فرماندار این شهرستان هم آمادگی دستگاه ها ، برگزاری مانورها وکلاسهای آموزشی پدافند غیر عامل را ضروری دانست.