سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

کلاغ غراب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلاغ غراب

 

عضو شكاري خانواده كلاغ ها، کلاغ غراب است از پرندگان بومی استان مرکزی است. 64سانتي متر طول دارد و كلاغي قدرتمند و بزرگ است بالهاي پهني دارد. سري درشت منقاري ضخيم و پر وبال خشني در گردن و گلو دارد همه چيزخوار است و از طعمه هاي گوشتي نظير جوندگان و خزندگان كوچك تغذيه مي كند.

کلمات کلیدی:

استان مرکزی-پرندگان بومی استان مرکزی– کلاغ – کلاغ غراب– منقار–پر وبال– جوندگان– خزندگان

Crow

The hunting crow is raven which has 64 cm length and it is a big and strong crow and it has wide wing, big head and thick beak and they have harsh feather on their neck and they eat everything and they eat victims such as little rodents and creepers

Key word: crow- strong crow - wide wing-little rodents-creepers