رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

کشاورز زحمتکش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کشاورز زحمتکش

کشاورز زحمتکش

 

وقتی که نو بهار می شه / موقع کشت و کار می شه

پرنده ها پَر می کشن / به هر کجا سَر می کشن

دهکده قشنگ ما پُر میشه از بنفشه ها / مرد کشاورز، شاد و شاد از خونشون بیرون میاد

اینجا میره اونجا میره / به باغ میره صحرا میره

شخم می زنه زمینها رو / برف می کاره گندم و جو

کار داره، خیلی کار داره / یونجه و شبدر می کاره

وقتی رسید گندم و جو / میرسه هنگام درو

اونوقت با دسته تیز / می چینه اونارو تمیز

پشت گاری بار می کنه / می بره انبار می کنه